Χορηγοί Effie Awards

Χρυσοί Χορηγοί
ΔΕΗΤράπεζα Πειραιώς
Χορηγοί
AdwebCosmoteDPGNovaPet CityVodafoneAlfa Sea SaltAtcom
Υποστηρικτές
24 MediaLacta
Χορηγοί Κλαδικής Επικοινωνίας
Marketing WeekAdBusinessadvertising.grBusiness TodayDaily Fax
Με τη Συνεργασία
ΣΕΔΕΑΣΔΕ