ΧΟΡΗΓΟΙ

Χρυσοί Χορηγοί
ANT1Google
Χορηγοί
CosmoteEurobankDPGVodafoneΑθηναϊκή Ζυθοποιία ATCOM
Υποστηρικτής
YahooLactaVolton
Χορηγοί Κλαδικής Επικοινωνίας
Marketing WeekAdBusinessadvertising.grBusiness TodayDaily Fax
Με τη Συνεργασία
ΣΕΔΕΑΣΔΕ