ΧΟΡΗΓΟΙ

Μεγάλος Χορηγός
ANT1
Χορηγοί
AtcomDPG
Χορηγοί Κλαδικής Επικοινωνίας
Business TodayAdBusinessadvertising.grDaily FaxMarketing Week
Υποστηρικτές
ΣΕΔΕΑΣΔΕΕΙΜΕΕΔΕ