Έκθεση Αποτελεσματικότητας

Η Έκθεση Αποτελεσματικότητας είναι το πιο σημαντικό μέρος της συμμετοχής και η βάση της διαδικασίας επιλογής και γι’ αυτό θα πρέπει να είναι σαφής, ακριβής και με λογική συνέπεια. Περιγράφει με λεπτομέρειες το περιβάλλον του ανταγωνισμού, τους σκοπούς και τους στόχους, καθώς και την απόδοση της κάθε καμπάνιας.
Σε κανένα σημείο της έκθεσης αποτελεσματικότητας και του δημιουργικού υλικού δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στη συμμετέχουσα εταιρία επικοινωνίας.

Κατεβάστε την Έκθεση Αποτελεσματικότητας για τα Effie Hellas 2020.
SHARE: