Γιάννης Ρόκκας

Πίσω στη Λίστα

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Effie Awards 2018

O Γιάννης Ρόκκας είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στον Όμιλο Πειραιώς, υπεύθυνος για τους τομείς Group Marketing, Customer Experience & Loyalty, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη.

Με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό χώρο, έχει διατελέσει, ακόμη, Διευθυντής Καταθετικών & Επενδυτικών Προϊόντων και Διευθυντής Καταναλωτικών Δανείων στην Τράπεζα Πειραιώς.

Πριν από τη σταδιοδρομία του στο marketing χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο Γιάννης εργάστηκε αρκετά χρόνια ως στέλεχος στον χώρο της διαφήμισης, καταγράφοντας μια δυναμική πορεία την οποία ολοκλήρωσε ως Γενικός Διευθυντής της Solid Communications.

Είναι κάτοχος B.Sc. in International Business and Marketing από το Marquette University, Wisconsin, καθώς και M.A. in Global Marketing Communication and Advertising από το Emerson College, Boston.SHARE: