Βραβεία Effie

Τα βραβεία Effie αποτελούν μία από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις στο χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Έχουν παγκοσμίως αναγνωριστεί ως τα μοναδικά βραβεία αποτίμησης της αποτελεσματικότητας μιας καμπάνιας. Βραβεύουν τη στρατηγική σκέψη, τη δημιουργική της έκφραση και τα αποτελέσματα σε σχέση με τους προκαθορισμένους κάθε φορά στόχους.

Οι συμμετοχές που κατατίθενται στα βραβεία, κρίνονται από μια ομάδα ειδικών που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς, του ευρύτερου κλάδου του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής βασίζονται στη συνεκτίμηση αντικειμενικών κριτηρίων και όχι μόνο στην αξιολόγηση της στρατηγικής και δημιουργικής προσέγγισης, με στόχο να αναδείξουν τις πιο επιτυχημένες και ολοκληρωμένες ενέργειες μάρκετινγκ και επικοινωνίας.

Τα Effie βραβεύουν τις ΙΔΕΕΣ που γεννούν ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εκείνες τις ιδέες που οδηγούν σε πραγματικά αποτελέσματα στην αγορά και τη στρατηγική που ενυπάρχει σε αυτές.

Βραβεύουν το μάρκετινγκ και την επικοινωνία στην απόλυτη συνύπαρξή τους, τις καμπάνιες επικοινωνίας. Οι διακρίσεις αφορούν όλες τις μορφές εμπλοκής του καταναλωτή σε κάθε επικοινωνιακή καμπάνια. Η καμπάνια μπορεί να αναπτύσσεται με συμβατικά ή εναλλακτικά μέσα, online ή offline, με διαφήμιση ή άλλου τύπου ενέργειες επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βασίζεται σε διορατική στρατηγική, να υποστηρίζεται από εξαιρετικό δημιουργικό και να αποφέρει αποτελέσματα.

Στόχος των βραβείων Effie είναι:
  • να αναδείξουν τη δύναμη της ΙΔΕΑΣ στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία.
  • την ΙΔΕΑ που προκύπτει από την έρευνα, τη στρατηγική σκέψη, τη δημιουργική έκφραση των επικοινωνιακών στόχων και τη σωστή επιλογή μέσων.

Αυτές οι ΙΔΕΕΣ οδηγούν σε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ που κάνουν τη διαφορά!

SHARE: