Κατεβάστε τον κανονισμό των Effie Hellas 2018 και την έκθεση αποτελεσματικότητας και προετοιμάστε τις συμμετοχές σας.

Υποβολή Συμμετοχών μέχρι και 27 Σεπτεμβρίου.

Early bird (350€) για όσα έργα υποβληθούν μέχρι και τις 3 Αυγούστου.